PURLET W390

PURLET W390

Základní nátěr na dřevo

  • Základní a izolační nátěr dřeva s vysokou přilnavostí k podkladu, jednoduchá a pohodlná aplikace
  • Velmi dobře zabraňuje průniku přírodních barviv obsažených ve dřevě do vrchního nátěru
  • Použité velmi jemné plnivo umožňuje perfektní vybroušení základního nátěru, vynikající rozliv

Základní nátěr na dřevo s izolačními vlastnostmi proti prostupu dřevních barviv a vysokou plnivostí. Určený pro všechny standardně používané dřeviny včetně dřeva se zvýšeným obsahem tříslovin a exotického dřeva.

Použití

  • Základní nátěry nového dřeva v systémové kombinaci s PURLET W350 W-A / C, základní nátěry repasních nátěrů v systémové kombinaci s PURLET W350 W-A / C, základní nátěry dřevin s vysokým obsahem tříslovin, pro dosažení perfektního konečného vzhledu povrchové úpravy
  • Objemově polostálé a stálé výrobky, okna, dveře, dětská hřiště, zahradní nábytek, pergoly atd.                                                                                                  

Pracovní postup

Příprava podkladu

  • Vlhkost dřeva max. 12 %.
  • Podklad musí být čistý, suchý, zbavený nežádoucích pryskyřic a cizorodých látek.
  • Základní broušení brusným papírem P60-120.
  • Při renovačních nátěrech obruste na pevný a soudržný podklad. Zbytky původního nátěru jsou   přípustné.

Podmínky při zpracování

Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 15 °C až 25 °C. Optimální teplota podkladu a ovzduší 15 °C až 25 °C.

Relativní vlhkost vzduchu 50 %. Teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 13 °C.

Postup práce

  • Připravte podklad dle doporučení. Při použití v exteriéru doporučujeme použit fungicidní impregnací PURLET W150 (použití viz. TL výrobku). Lehké přebroušení impregnace brusným papírem P180-P220. Aplikace PURLET W390, 2x s časovým rozestupem min. 4hod. mezi nátěry. Pro zhotovení perfektního konečného vzhledu doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev brusným papírem P180-P240. Vrchní nátěr PURLET W350 W-A / C (použití viz. TL výrobku).

Podrobnosti

Způsob nanešení

Typ

Prostředí

Vydatnost

Obalové varianty

Doba schnutí

štětec, malířský váleček, stříkání (včetně AIRLESS),

vodouředitelné,

Interiér, Exteriér,

6 až 8 m2/1 kg barvy pro jeden nátěr

0,7 kg, 4 kg

min. 4 hodiny

Soubory ke stažení

PDF ikona Bezpečnostní list

PDF ikona Katalogový list